Impuls Economen

Impuls Economen adviseert op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. In hun werk als bedrijfsadviseur en toezichthouder hebben Michiel Langman en Michiel Lugt van concurrentie, regulering en toezicht hun specialisme gemaakt. Op basis van strategisch, bedrijfskundig en algemeen economisch inzicht geven zij onderbouwde antwoorden op vragen hoe goede marktwerking kan samengaan met de realisatie van publieke belangen.

Impuls Economen is pragmatisch en doelgericht. Michiel en Michiel benutten hun economische expertise binnen het relevante juridische en politieke kader. Vanuit een economische invalshoek dragen zij bij aan het vinden van het juiste evenwicht tussen de markt en de publieke belangen. Impuls Economen communiceert zijn adviezen op een heldere en toegankelijke manier om zo draagvlak te creëren voor de besluitvorming.

Economen

Impuls Economen – Judith van Rartwijk fotografie

Michiel Langman

Michiel Langman is een econoom met een scherpe pen. Hij is gefascineerd door de haat-liefde verhouding tussen marktwerking en publieke belangen. In zijn adviespraktijk richt hij zich op strategische vragen op het snijvlak van ondernemerschap en overheidsbeleid.
Eerder werkte Michiel als redacteur bij Economisch Statistische Berichten, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken, journalist bij Het Financieele Dagblad, consultant bij KPMG Bureau voor Economische Argumentatie en econoom bij Langman Economen.

michiel.langman@economen.com
06 5069 2014

Impuls Economen – Judith van Rartwijk fotografie

Michiel Lugt

Michiel Lugt is een econoom met een heldere blik. Hij heeft als adviseur, toezichthouder en leidinggevende veel ervaring met toezicht en regulering, en de effecten daarvan op publieke en private belangen. Hij heeft een scherp oog voor kansen om ondernemerschap én overheidsbeleid te versterken.
Eerder werkte Michiel als adviseur bij het Bureau voor Economische Argumentatie van KPMG, econoom bij OPTA, toezichthouder bij de Nederlandse Zorgautoriteit en manager bij het Commissariaat voor de Media en ONVZ Zorgverzekeraar.

michiel.lugt@economen.com
06 5587 3802

Expertise

Het werkterrein van Impuls Economen is zo breed als de economie zelf. Het spanningsveld tussen marktwerking en publieke belangen is immers in alle sectoren van de economie voelbaar.

Mededinging en staatssteun

Impuls Economen ondersteunt ondernemingen in discussies met mededingingsautoriteiten over vermeende kartels, fusieplannen en staatssteunzaken. Ook berekenen wij schade door schending van de regels voor mededinging of aanbesteding.

Impuls Economen Expertise
Regulering en toezicht

Vrije markten bestaan niet. Ondernemersgedrag is altijd gebonden aan regels. Impuls Economen ondersteunt zowel overheden die regels stellen als ondernemers die de regels moeten naleven en toezichthouders die de regels handhaven.

Impuls Economen Expertise
Marktwerking en publieke belangen

Een goede marktordening is dienstbaar aan de publieke belangen die de overheid wil realiseren. Impuls Economen adviseert over oplossingen waarin marktwerking en publieke belangen elkaar versterken.

Impuls Economen Expertise
Markt en overheid

Overheden zijn volop actief op de markt. Impuls Economen onderbouwt de antwoorden op vragen die daarbij opkomen: zelf doen, aan de markt overlaten of uitbesteden? Kostendekkende tarieven of (verborgen) subsidies?

Impuls Economen Expertise
Kosten en baten

Impuls Economen ondersteunt overheden en ondernemingen bij het afwegen van kosten en baten. Bij het bedrijfsleven tellen vooral de financiële baten. Bij de overheid spelen vooral maatschappelijke baten een rol.

Onze opdrachtgevers

Impuls Economen biedt economisch advies op het snijvlak van markt en overheid.

Nieuws

Toezichtperspectief ILT

Impuls Economen heeft voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een Toezichtperspectief ontwikkeld. Het Toezichtperspectief is een stap op weg naar een systematische benadering van het toezichtpotentieel van de ILT.