Nieuws

Toezichtperspectief ILT

Impuls Economen heeft voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een Toezichtperspectief ontwikkeld. Het Toezichtperspectief is een stap op weg naar een systematische benadering van het toezichtpotentieel van de ILT.

De Willie Wortel van Box 3

Het is onbekend of de Willie Wortel-formule van staatssecretaris Marnix van Rij is vernoemd naar de vijftiendemachtswortel zelf of naar de ambtenaar die de formule heeft bedacht. We hebben een paar gedachten over de formule toevertrouwd aan het papier van het Financieele Dagblad van 8 april jl.

Afwegen van toezicht

Op verzoek van de NVWA heeft Impuls Economen een afwegingskader ontwikkeld waarmee de toezichthouder prioriteiten kan stellen. Het afwegingskader hanteert de toegevoegde waarde van het toezicht als uitgangspunt.

Bijtanken langs de snelweg

Door heldere keuzes te maken in de marktverdeling van verzorgingsplaatsen langs snelwegen kunnen de marktwerking en de energietransitie versterkt worden. Impuls Economen heeft het Ministerie van I&W hierover geadviseerd.

Lang wachten op transgenderzorg

Onze analyse van de wachttijden voor transgenderzorg laat zien dat deze zo groot zijn en zo snel groeien dat niet meer kan worden verwacht dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars die zelf kunnen oplossen. Een interventie is nodig die verder gaat dan de huidige maatregelen.

Nieuws

Toezichtperspectief ILT

Impuls Economen heeft voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een Toezichtperspectief ontwikkeld. Het Toezichtperspectief is een stap op weg naar een systematische benadering van het toezichtpotentieel van de ILT.

De Willie Wortel van Box 3

Het is onbekend of de Willie Wortel-formule van staatssecretaris Marnix van Rij is vernoemd naar de vijftiendemachtswortel zelf of naar de ambtenaar die de formule heeft bedacht. We hebben een paar gedachten over de formule toevertrouwd aan het papier van het Financieele Dagblad van 8 april jl.

Afwegen van toezicht

Op verzoek van de NVWA heeft Impuls Economen een afwegingskader ontwikkeld waarmee de toezichthouder prioriteiten kan stellen. Het afwegingskader hanteert de toegevoegde waarde van het toezicht als uitgangspunt.

Bijtanken langs de snelweg

Door heldere keuzes te maken in de marktverdeling van verzorgingsplaatsen langs snelwegen kunnen de marktwerking en de energietransitie versterkt worden. Impuls Economen heeft het Ministerie van I&W hierover geadviseerd.

Lang wachten op transgenderzorg

Onze analyse van de wachttijden voor transgenderzorg laat zien dat deze zo groot zijn en zo snel groeien dat niet meer kan worden verwacht dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars die zelf kunnen oplossen. Een interventie is nodig die verder gaat dan de huidige maatregelen.

Impuls Economen biedt economisch advies op het snijvlak van markt en overheid.

Impuls Economen biedt economisch advies op het snijvlak van markt en overheid.