Nieuwe HRN-concessie NS door Impuls Economen getoetst op staatssteun

Op 21 december jl. gunde de staatssecretaris van IenW de concessie voor het Hoofdrailnet (HRN) aan de NS voor de periode 2025-2033. Onderdeel van de besluitvorming was een staatssteuntoets. Deze toets is uitgevoerd door Impuls Economen, in samenwerking met Ploum Advocaten en Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten.

Een toetsing op staatssteun van een grote publieke concessie als de HRN bestaat uit een toetsing van de concessie en de business case aan de staatssteunregels in de PSO-verordening en de Altmark-criteria uit het VWEU.

Voor de economische toetsing hebben we de hoogte van de compensatie beoordeeld (anders dan in de afgelopen concessie hoeft NS niet voor de concessie te betalen, maar krijgt ze er een subsidie voor), en daarbij een bandbreedte vastgesteld voor een redelijk rendement. Daarnaast kwamen aan de orde efficiëntieverbeteringen, tariefontwikkeling en de risicoverdeling tussen NS en overheid. Ook hebben we de prestaties van NS vergeleken in internationaal perspectief.

De conclusie van onze toetsing is dat de concessie HRN 2025 – 2033 en de daarin opgenomen business case van NS voldoet aan de staatssteunregels.

Recent Posts