Toezichtperspectief ILT

Impuls Economen heeft voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een Toezichtperspectief ontwikkeld, als onderdeel van een onderzoek naar de maatschappelijke schade van tien IBRA-onderwerpen. De ILT heeft dit onderzoek gepubliceerd samen met de ILT-brede risico-analyse (IBRA). 

Het Toezichtperspectief maakt de verhouding inzichtelijk tussen maatschappelijke schade en het effect van het toezicht. Dat helpt de ILT om mensen en middelen in te zetten op de onderwerpen waar het grootste effect kan worden bereikt.

Economische activiteiten kunnen (als er geen regels aan zouden worden gesteld) schade toebrengen aan het milieu, aan mensen en aan materiële zaken. Het Toezichtperspectief maakt inzichtelijk hoe die maatschappelijke schade wordt beïnvloed door het stellen van regels en het houden van toezicht.

toezichtperspectief-ilt

In het onderzoek heeft Impuls Economen tien onderwerpen uit IBRA nader geanalyseerd. Het gaat om de onderwerpen waarop de ILT geen meetbare schade heeft kunnen vaststellen. Doel van de analyse was om meer zicht te krijgen op de potentiële toekomstige schade op deze onderwerpen.

Uit het onderzoek blijkt dat de noodzaak van toezicht niet altijd blijkt uit de omvang van de feitelijke schade. Weinig schade kan duiden op een groot effect van het toezicht, maar ook van een hoge mate van spontane naleving. Veel schade kan zowel het gevolg zijn van onvoldoende toezicht als van tekortschietende regelgeving. Het Toezichtperspectief is een stap op weg naar een systematische benadering van het toezichtpotentieel.

Het rapport van Impuls Economen is hier te vinden.

Recent Posts